Privacy Verklaring Atelier Rebalance - Atelier Rebalance
15379
page-template-default,page,page-id-15379,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Privacy Verklaring Atelier Rebalance

JOUW PRIVACY

 

 

Atelier Rebalance, gevestigd te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?

 

 

Atelier Rebalance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 

Website bezoekers:

 

 

IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

 

 

Naam contactpersoon : bij het invullen van het contactformulier, om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

 

 

Emailadres : bij het invullen van het contactformulier, voor communicatie.

 

 

Klanten:

 

 

Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

 

 

Naam bedrijf, bij zakelijke klant (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

 

Adres (bedrijf) (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

 

Emailadres (verplicht) : voor communicatie rondom administratie, afspraken en vraagstukken en om emailnieuwsbrieven te sturen indien jij je hiervoor hebt ingeschreven.

 

 

Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor communicatie rondom afspraken.

 

 

Factuurgegevens : bestelde diensten en kosten daarvan, naam persoon, (naam bedrijf), adres (bedrijf); voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

 

Andere gegevens

 

 

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen : om met jou te corresponderen.

 

 

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

 

 

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 

 

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland.

 

 

Accountant / boekhouder. De gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

 

 

E-mail programma. Wij maken gebruik van een e-mailprogramma om onze nieuwsbrieven te versturen. Hierbij gebruiken wij alleen de gegevens die nodig zijn voor het versturen van de e-mail. Het programma hanteert de privacy beveiliging volgens de AVG wet.

 

 

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

 

 

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

 

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

 

 

Wij plaatsen nog geen cookies totdat de website gereed is.

 

 

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Rebalance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cammy@atelierrebalance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

 

BEVEILIGING PERSOONGEGEVENS

 

 

Atelier Rebalance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cammy@atelierrebalance.nl .

 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 

 

Atelier Rebalance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden voor het geval de samenwerking hervat wordt, met uitzondering van de identificatiegegevens op facturen / bankafschriften in verband met een administratieve bewaarplicht van zeven jaar.

 

 

WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

 

 

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via cammy@atelierrebalance.nl.

 

 

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

 

 

Ja. Deze privacyverklaring is van april 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij jou daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.